TANKEN BAKOM BLOGGEN MIN!

Dette er ei side på nynorsk om det å konvertere til katolisismen. Sjølv konverterte eg i 2007, etter ei kronglete reise mellom ulike tankar og sekter som alle kalla seg for kristne utan å ha noko koppling til den 2000 år gamle Kristendomen. Eg skulle ikkje ynskje nokon annan å måtte famle seg fram på same vis som eg var tvungen å gjere.

Me lever i ei tid då dei som utgjer seg for å vere den sanne Katolske Kyrkja i røynda er ei røvarsekt som ikkje er med på å fremje tradisjonell katolsk tru, men heller gjer alt dei kan for å myrkleggje den sanne læra som me har fått overgjeve ifrå Apostlane og fram til i dag.


I tillegg har over 400 år med protestantisme gjort at dei kristne røtene i Noreg er vel kamuflerte, og me har vorte proppa med Lutherpropaganda frå vogga til grava i fleire generasjonar. Historiske bøker og vitnesbyrd har vorte øydelagde, kyrkjer tekne over av andre, evangeliet utvatna, Bibelen feilaktig oversett i utallige utgåver og mennesket har hamna i sentrum istadenfor Gud. Og for ikkje å snakke, me har vorte overgjevne til den upålitelege subjektiviteten som gjer at ingen er samde om nokon ting, fordi me har skild oss frå den Sanne ModerKyrkja og den Apostoliske læra.

Denne bloggen har som mål å vere ei hjelp for dei som søkjer seg attende til det som ein gong var, og ei oppmuntring for dei som allereie er innanfor, men som kjenner seg isolerte og åleine imellom heidningar i eit land som er like kaldt i dag som det var innan det vart Kristna- like inn i sjela.

fredag 27. august 2010

Sjokkerande vanhelging av Katolsk heilagplass!

Her er ein sjokkerande video med eit typisk døme på den falske ekumenikken som Novus Ordo antikyrkja held på med. I Lourdes, der den Heilage Møya openberra seg, og som difor er eit særs heilag Katolsk pilgrimsmål, har falske "katolske prestar" her ei felles bønestund med jødar som fornektar at Jesus er Messias og Guds Son. Ja, framfor augene på ei stor folkemengde vågar dei å syngje ilag ei bøn om fred, som om det er falsk fred med kvarandre og ikkje fred med Gud gjennom Jesus Kristus som verda treng!
Her syng dei ein duett med Rabbi Alon Goshen-Gottstein, I LOURDES !!, den 23.juni 2009, framfor statuer tileigna vår Heilage Moder. "Shalom, Dona nobis pachem.." Og alle aksepterer den kjetterske læra om at alle religionar tilber den same guden, og står der med tende ljos som om dette skulle vere noko heilt normalt og Katolsk. Fy skam!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Følgere


Vitjarar