TANKEN BAKOM BLOGGEN MIN!

Dette er ei side på nynorsk om det å konvertere til katolisismen. Sjølv konverterte eg i 2007, etter ei kronglete reise mellom ulike tankar og sekter som alle kalla seg for kristne utan å ha noko koppling til den 2000 år gamle Kristendomen. Eg skulle ikkje ynskje nokon annan å måtte famle seg fram på same vis som eg var tvungen å gjere.

Me lever i ei tid då dei som utgjer seg for å vere den sanne Katolske Kyrkja i røynda er ei røvarsekt som ikkje er med på å fremje tradisjonell katolsk tru, men heller gjer alt dei kan for å myrkleggje den sanne læra som me har fått overgjeve ifrå Apostlane og fram til i dag.


I tillegg har over 400 år med protestantisme gjort at dei kristne røtene i Noreg er vel kamuflerte, og me har vorte proppa med Lutherpropaganda frå vogga til grava i fleire generasjonar. Historiske bøker og vitnesbyrd har vorte øydelagde, kyrkjer tekne over av andre, evangeliet utvatna, Bibelen feilaktig oversett i utallige utgåver og mennesket har hamna i sentrum istadenfor Gud. Og for ikkje å snakke, me har vorte overgjevne til den upålitelege subjektiviteten som gjer at ingen er samde om nokon ting, fordi me har skild oss frå den Sanne ModerKyrkja og den Apostoliske læra.

Denne bloggen har som mål å vere ei hjelp for dei som søkjer seg attende til det som ein gong var, og ei oppmuntring for dei som allereie er innanfor, men som kjenner seg isolerte og åleine imellom heidningar i eit land som er like kaldt i dag som det var innan det vart Kristna- like inn i sjela.

onsdag 12. mai 2010

Bøn av Asa

2.Par (2.Krøn) 14:11 Og Asa ropa til Herren sin Gud og sa: Herre, for deg gjer det ingen skilnad um du hjelper med få eller mange. Hjelp oss, Herre, vår Gud! For deg set me lit til, og i ditt namn hev me gjenge mot denne store hopen. Herre, du er vår Gud; lat det ikkje henda at eit menneske stend seg mot deg! 12 Då laga Herren det so at etiopane tapte for Asa og Juda-heren og rømde.

Passar vel bra inn i tida me lever i. Me er få mot ein stor hop. Men det er ikkje ei utfordring for Gud, med Herren kan me springe mot ein mur eller ein hær. Han gjer stega våre lette som hjorten!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Følgere


Vitjarar