TANKEN BAKOM BLOGGEN MIN!

Dette er ei side på nynorsk om det å konvertere til katolisismen. Sjølv konverterte eg i 2007, etter ei kronglete reise mellom ulike tankar og sekter som alle kalla seg for kristne utan å ha noko koppling til den 2000 år gamle Kristendomen. Eg skulle ikkje ynskje nokon annan å måtte famle seg fram på same vis som eg var tvungen å gjere.

Me lever i ei tid då dei som utgjer seg for å vere den sanne Katolske Kyrkja i røynda er ei røvarsekt som ikkje er med på å fremje tradisjonell katolsk tru, men heller gjer alt dei kan for å myrkleggje den sanne læra som me har fått overgjeve ifrå Apostlane og fram til i dag.


I tillegg har over 400 år med protestantisme gjort at dei kristne røtene i Noreg er vel kamuflerte, og me har vorte proppa med Lutherpropaganda frå vogga til grava i fleire generasjonar. Historiske bøker og vitnesbyrd har vorte øydelagde, kyrkjer tekne over av andre, evangeliet utvatna, Bibelen feilaktig oversett i utallige utgåver og mennesket har hamna i sentrum istadenfor Gud. Og for ikkje å snakke, me har vorte overgjevne til den upålitelege subjektiviteten som gjer at ingen er samde om nokon ting, fordi me har skild oss frå den Sanne ModerKyrkja og den Apostoliske læra.

Denne bloggen har som mål å vere ei hjelp for dei som søkjer seg attende til det som ein gong var, og ei oppmuntring for dei som allereie er innanfor, men som kjenner seg isolerte og åleine imellom heidningar i eit land som er like kaldt i dag som det var innan det vart Kristna- like inn i sjela.

onsdag 23. oktober 2013

Barnesong mot "abort"

Her kjem ein link til ein barnesong eg snikra ihop for lengje sidan. Eg var so heldig å få spela han inn, og eg får seie med ein gong at det er ikkje eg som syng og spelar.
Inspirasjonen til det heile kom frå at eg tykkjer det er so grusomt at me har ei global massakrering av born i mors liv.
Då eg berre var eit fosterRedd og sliten
Stor og liten
Glad og takksam
Du skreiv alt ned i Di bok
Sint og såra
Vis og dåra
Du såg alle mine dagar før ein ende av dei kom

Og Dine auge såg med då eg berre var eit foster
Dine auge, Fader, kan sjå alt som Du har skapt
Og når eg vert gammald vil Du framleis passe på meg
Du er alltid hjå meg
Du er alltid vaken, Du.

Og Dine øyre lytta om eg kviskra eller bar meg
Dei som ventar på Deg vil få styrke som er stor
Du som gøymde på meg då eg berre var eit foster
Du har gode planar
Du tek aldri feil, Du Gud

(Om nokon ynskjer å nytte songen, t.d. i kampen mot abort, er det heilt greitt for meg.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Følgere


Vitjarar